Polityka Prywatności

§1. Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, PODRÓŻE MOCY LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań NIP: 7812062182, KRS: 0001074804 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Artura Remigiusza Sołtysa (dalej: „Administrator”)   

przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępność jak i integralności prowadzonych działań.  

Aby nasze procesy przetwarzania były przejrzyste, dążymy do pełnej przejrzystości wykonywanych przez nas działań, wobec czego poniżej przedstawiamy politykę prywatności oraz określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).   

§2. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

§3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest PODRÓŻE MOCY LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań NIP: 7812062182, KRS: 0001074804 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Artura Remigiusza Sołtysa.  

§4. Ochrona danych osobowych

Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę Twoich danych osobowych.

Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

§5. Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów podmiotom z nami współpracującym. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z e-sklepu, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter) oraz operatorom płatności. Listę zaufanych partnerów udostępnimy niezwłocznie po skierowaniu do nas zapytania przez Użytkownika.

§6. Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w https://store.podrozemocy.pl/. Podanie danych podczas rejestracji ułatwi Tobie składanie kolejnych zamówień, tj. nie będziesz musiał za każdym razem wypełniać wymaganych pól zamówienia.

Każdy Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma możliwość: weryfikacji statusu złożonego zamówienia, dostępu do historii dokonanych zakupów. Zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić, poprawiać lub uzupełniać dane wskazane podczas rejestracji w https://store.podrozemocy.pl/.

W trakcie rejestracji będziesz proszony o podanie:

 1. e-mail – niezbędny do logowania do https://store.podrozemocy.pl/ oraz komunikacji związanej z wykorzystywaniem https://store.podrozemocy.pl/.

B. Logowanie

  Logowanie do panu klienta możliwe jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła klienta. Hasło klienta zostaje przesłane na maila podanego przy procedurze rejestracji na stronie https://store.podrozemocy.pl/.

  C. Złożenie zamówienia

  Podczas składania zamówienia prosimy o podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, które w przypadku (zarejestrowanych i zalogowanych Klientów) częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

  Przy składaniu zamówienia, które dotyczy produktu elektronicznego prosimy o podanie:

  1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres e-mail – niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
  3. numer telefonu – niezbędny do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacją zamówienia) i działaniem https://store.podrozemocy.pl/.

  Dane podane w trakcie składania zamówienia przez Klienta są przetwarzane przez spółkę PODRÓŻE MOCY LIVE Sp. z o.o., jak i:

  1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu payu.pl w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).
  2. PayPal z siedzibą znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).
  3. Operator STRIPE z siedzibą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, płatność za pośrednictwem karty kredytowej)

  §7. Zapis do bezpłatnego newslettera

  Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie https://store.podrozemocy.pl/. Klient w każdej chwili może zrezygnować z cyklicznie przesyłanych informacji handlowych od Administratora. Rezygnację można złożyć logując się na swoje konto w https://store.podrozemocy.pl/ lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

  §8. Cookies

  Witryna https://store.podrozemocy.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz spółki PODRÓŻE MOCY LIVE Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

  §9. Uprawnienia Klienta

  Kliencie – masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt.

  Usuniemy twoje dane jeżeli:

  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

  – wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

  – wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

  – Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  – Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  §10. Udostępnianie Twoich danych osobowych

  Drogi Kliencie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, dostawcom), jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług.

  W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

  §11. Zmiany i modyfikacje polityki bezpieczeństwa

  Administrator, czyli spółka PODRÓŻE MOCY LIVE Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Artura Remigiusza Sołtysa, zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

  Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://store.podrozemocy.pl/.

  §12. Kontakt

  PODRÓŻE MOCY LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań NIP:7812062182, KRS: 0001074804 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Artura Remigiusza Sołtysa, co do zasady kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.  

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

  Numer telefonu 733149713 lub e-mail kontakt@podrozemocy.pl

  W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt:

  Numer telefonu: 733149713 lub e-mail kontakt@podrozemocy.pl

  W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem PODRÓŻE MOCY LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań.  

  Wysyłka

  W przypadku produktów fizycznych, wysyłkę realizujemu w ciągu 24 godzin

  Zwroty

  Akceptujemy zwroty naszych produktów w ciągu 14 dni od zakupu.